BPW - Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych Sp. z o.o. | ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze | http://bpw.info.pl
obraz_naglowka [Rozmiar: 6696 bajtów] logo_BPW
home | kontakt | e-mail | english
 
O firmie
Wiercenia
Prace górnicze
Doradztwo
Produkcja
Miernictwo
Wiercenia kierunkowe
Silnik wgłębny
lewy_gif

wiercenia wiercenia wiercenia

Wiercenia:

Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych "BPW" Sp. z o.o. swoją podstawową działalność ukierunkował na usługi robót wiertniczych w kopalniach podziemnych i na powierzchni. Prace wiertnicze wykonujemy wysoko kwalifikowaną własną załogą pod nadzorem dozoru o dużym doświadczeniu, własnym sprzętem wiertniczym.
Dysponujemy nowoczesnymi wiertnicami o napędzie pneumatycznym, elektrycznym i elektro-hydraulicznym.


Oferujemy wykonanie:
 • Otworów rdzeniowych dla celów badawczych i geologicznych
 • do głębokości 750m przy średnicy otworu 59mm (BQ)
 • do głębokości 500m przy średnicy otworu 76mm (NQ)
 • Usługi w tym zakresie wykonywane są metodą wrzutową.
 • Rocznie wykonujemy otworów rdzeniowych od 3000 - 4000m.
 • Odwiertów hydrogeologicznych z rurowaniem do odwadniania podziemnych zbiorników wodnych
 • Długości i średnice każdorazowo są ustalane przez kontrahenta.
 • Rocznie wykonujemy takich odwiertów około 1000m.wiercenia
 • Otworów penetrometrycznych do badań zwięzłości i wytrzymałości skał.
 • Wiercone są średnicą 93mm.wiercenia
 • Rocznie jesteśmy w stanie obsłużyć zapotrzebowanie pięciu kopalń.
 • Odwiertów geologiczno-badawczych bezrdzeniowych do badania zaburzeń geologicznych oraz do badań zalegania złóż w kopalniach.
 • Odwierty prowadzone są na głębokość ustalaną każdorazowo z kontrahentem.
 • Odwierty prowadzone są minimalną średnicą 48mm.
 • Rocznie wykonujemy takich odwiertów około 4000m.
 • Odwiertów technologicznych dla robót:
 • strzałowych - torpedowanie stropu.
 • iniekcyjnych - dla wzmacniania skał stropowych, spągowych i ociosowych.
 • techniczne - o różnym przeznaczeniu.
 • Odwierty w zależności od przeznaczenia wykonywane są średnicami od 42mm do1000mm.
 • Rocznie wykonujemy takich odwiertów około 4000m.

W ramach projektu pt.: „Rozbudowa i modernizacja parku maszynowego firmy BPW w celu podniesienia jakości i wdrożenia nowych usług wiertniczych" poszerzono ofertę. Link do szczegółowej oferty w fomacie PDF

W zakresie wyszczególnionych prac jesteśmy przygotowani do rozszerzenia świadczonych usług, oferujemy dobry sprzęt, nowoczesne technologie, wysoko kwalifikowaną, zdyscyplinowaną załogę i doświadczony dozór techniczny.

Projekt i prowadzenie: © 2006 S-net