BPW - Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych Sp. z o.o. | ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze | http://bpw.info.pl
obraz_naglowka [Rozmiar: 6696 bajtów] logo_BPW
home | kontakt | e-mail | english
 
O firmie
Wiercenia
Prace górnicze
Doradztwo
Produkcja
Miernictwo
Wiercenia kierunkowe
Silnik wgłębny
lewy_gif

 

SERWIS WIERCEŃ KIERUNKOWYCH
 
Pomiary krzywizny otworów wiertniczych

W nowoczesnych wierceniach poszukiwawczych, zgodność rzeczywistej trajektorii z zaplanowaną ma ogromne znaczenie decyzyjne. Znajomość rzeczywistego miejsca w którym otwór przecina dane warstwy ma wpływ na wielkość dokumentowanych zasobów kopalin i może zaważyć na ewentualnej opłacalności danej inwestycji.

Pomiary trajektorii mają także wpływ na wybór stosowanej technologii wiercenia. Stwierdzane krzywizny tłumaczą często występowanie awarii i problemów w trakcie wiercenia, np. uwięźnięcia, przechwycenia przewodu i narzędzi, brak uzysku rdzenia itp.

W każdym przypadku, zadeklarowanie okresowego wykonywania pomiarów krzywizny w ofercie na wykonanie wierceń ma pozytywny wpływ podczas wyboru ewentualnego wykonawcy. Otwory posiadające jednoznacznie ustaloną trajektorię są zdecydowanie bardziej wartościowe dla inwestora.

Znaczenie pomiarów podczas wykonywania otworów ukośnych i kierunkowych jest nie do przecenienia. Praktycznie nie jest możliwe osiągnięcie zaplanowanego celu w górotworze bez uprzedniego szczegółowego poznania przebiegu otworu oraz wszelkich czynników, które wraz z głębokością mają wpływ na trajektorię.

Firma ZWKiUG "BPW" dysponuje najnowocześniejszym urządzeniem pomiarowym, tj. NIEMAGNETYCZNYM inklinometrem typu mutishot. Urządzenie to jest przystosowane do pracy w środowisku, w którym występują tzw. zaburzenia magnetyczne a więc w bezpośredniej bliskości stali i innych ferromagnetyków. Pozwala to na wykonywanie niezwykle precyzyjnych pomiarów w otworach już zarurowanych, a nawet wewnątrz przewodu wiertniczego. Jest to najbezpieczniejsza, najszybsza a przez to najbardziej ekonomiczna i dokładna metoda ustalania rzeczywistego przebiegu otworów wiertniczych.

Sam pomiar wykonywany jest w sposób podobny do procedury stosowanej podczas rdzeniowania wrzutowego. Z pomocą wciągarki i standardowego chwytaka stosowanych przy takim wierceniu, urządzenie zapuszcza się poprzez rury płuczkowe aż do koronki wiertniczej a następnie podciąga się je w wybranych interwałach. Można w ten sposób zmierzyć przebieg całego otworu, bądź tylko wybranego odcinka. W przypadku wierceń mocno nachylonych, poziomych i o dodatnim nachyleniu urządzenie może zostać wpompowane do otworu lub wprowadzone na sztywnych żerdziach.

Po wykonaniu pomiaru przygotowywany jest profesjonalny raport zawierający tabelaryczne zestawienie parametrów charakteryzujących poszczególne punkty wzdłuż mierzonego interwału otworu, tzw. stacje pomiarowe. Standardowo są to: chwilowe nachylenie, azymut (kierunek) nachylenia, chwilowe i sumaryczne odchylenie od zaplanowanej trajektorii a nawet temperatura górotworu. Jako podsumowanie uzyskanych danych przygotowywane jest graficzne zobrazowanie całego pomierzonego otworu w kilku rzutach oraz wyliczenie całkowitego odejścia punktu na dnie otworu od zaplanowanego przebiegu. Możliwe jest określenie współrzędnych dna otworu i wszystkich stacji pomiarowych w dowolnym prostokątnym układzie współrzędnych.

W ramach prac projektowych nasi inżynierowie mogą przygotować dla Państwa prognozę (ekstrapolację) dalszego możliwego przebiegu otworu, zaplanować ewentualną korektę oraz wykonanie całego otworu kierunkowego. W ramach doradztwa możemy pomóc w wyborze możliwie najkorzystniejszej technologii wiercenia, zakresu stosowanych parametrów oraz narzędzi i osprzętu. W razie potrzeby dysponujemy możliwościami aktywnej kontroli odchylenia - posiadamy SILNIK WGŁĘBNY dzięki któremu możliwe jest odwiercenie otworu pilotowego o praktycznie dowolnej zaplanowanej trajektorii.

Więcej informacji na temat posiadanego przez nas silnika wgłębnego i możliwości jego zastosowania w Państwa projekcie znajdziecie Państwo w zakładce SILNIK WGŁEBNY.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, na wszystkie Państwa pytania odpowie osoba odpowiedzialna za projekt - Specjalista ds. Wierceń Kierunkowych, mgr inż. Kamil Ziejewski - tel. 792 88 50 88.


Projekt i prowadzenie: © 2006 S-net --> www.snet4u.com