BPW - Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych Sp. z o.o. | ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze | http://bpw.info.pl
obraz_naglowka [Rozmiar: 6696 bajtów] logo_BPW
home | kontakt | e-mail | english
 
O firmie
Wiercenia
Prace górnicze
Doradztwo
Produkcja
Miernictwo
Wiercenia kierunkowe
Silnik wgłębny
lewy_gif

 

Miernictwo, geodezja i geologia:
Prace miernicze:
wykonywanie prac mierniczych w celu rozpoznawania i dokumentowania warunków geologiczno-górniczych i hydrogeologicznych oraz parametrów złóż
wykonywanie geodezyjnych pomiarów realizacyjnych przy budowie obiektów budowlanych zakładu górniczego i prowadzeniu wyrobisk górniczych jak również otworów wiertniczych
pomiary inwentaryzacyjne i kontrolne wyrobisk górniczych, otworów wiertniczych oraz urządzeń i obiektów zakładu górniczego podczas ruchu i likwidacji
wyznaczanie granic filarów ochronnych, bezpieczeństwa i oporowych
obserwacje geodezyjnych deformacji terenu i obiektów budowlanych objętych wpływami eksploatacji górniczej
geodezyjne pomiary kontrolne urządzeń, maszyn i obiektów budowlanych, aktualizacja map podstawowych, przeglądowych oraz specjalnych
 
Prace geodezyjno-kartograficzne:
wykonywanie pomiarów realizacyjnych przy budowie obiektów budowlanych
wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
wykonywanie podziałów, rozgraniczeń i wznowień znaków granicznych
opracowywanie dokumentacji geadezyjno-prawnej
 
Prace geologiczne:
Rozpoznawanie i dokumentowanie warunków geologiczno-górniczych i hydrogeologicznych oraz parametrów złóż
projektowanie i wykonywanie badań w celu ustalenia budowy geologicznej
określanie warunków geologiczno-inżynierskich
sporządzanie map i dokumentacji geologicznych
ustalanie warunków geotechnicznych dla obiektów budowlanych
profilowanie otworów i wyrobisk górniczych
pomiary zaburzeń geologicznych oraz parametrów złoża
określanie parametrów geomechanicznych złóż i skał otaczających
badania hydrogeologiczne
prowadzenie opróbowania złóż i wód kopalnianych
prowadzenie ewidencji zasobów i strat w zasobach złóź i kopalin
wykonywanie analiz gospodarki złożem
określanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych dla projektowanych i prowadzonych robót górniczych oraz likwidowanych wyrobisk górniczych
opracowywanie bilansu wód kopalnianych
analizy warunków hydrogeologicznych i geologicznych
Projekt i prowadzenie: © 2006 S-net